Modernizácia strojov

Inštalácia digitálneho odmeriavania

Realizujeme inštaláciu systému indikácie polohy od výrobcov HEIDENHAIN, ESSA, NEWALL, SONY, JENIX a iných. Systém digitálneho odmeriavania spoľahlivo eliminuje mechanické nepresnosti stroja a je schopný určiť polohu nástroja v jednotlivých osiach s presnosťou snímania lineárnej i kruhovej polohy až 1 µm.

Modernizácia Riadiaceho Systému

Zabezpečujeme prestavbu konvenčných strojov na stroje s CNC riadením inštaláciou riadiacich systémov od renovovaných firiem SIEMENS, HEIDENHAIN, FANUC a MEFI pre všetky typy obrábacích strojov

Elektrické pohony

Elektrické pohony inštalujeme za účelom plynulej regulácie otáčok vretena alebo posuvu osí stroja, čo je spojené s aplikovaním guličkovej skrutky a presnej planétovej prevodovky. V rámci modernizácie obrábacích strojov vykonávame úpravu systému upínania MORSE na upínanie ISO, taktiež nahrádzame trapézové skrutky guličkovými.

Dodávka elektrických rozvádzačov

Súčasťou generálnej opravy v obvyklom rozsahu je aj dodávka elektrického rozvádzača v súlade s platnými normami a s novým káblovaním stroja.  Súčasťou dodávky je i revízna správa a elektro-dokumentácia.

Centrálne mazanie a hydraulický agregát

Našim zákazníkom ponúkame modernizáciu hydraulického systému, ako aj úpravu systému na centrálne mazanie s použitím moderných hydraulických prvkov.