O spoločnosti

Spoločnosť Profex Dca s.r.o. vznikla v roku 1993 spojením bývalých pracovníkov Závodov Ťažkého Strojárstva Dubnica, ktorý pracovali v sekcii generálnych opráv a údržby strojov s pracovníkmi nákupu a obchodu. Hlavným zámerom bolo vybudovať obchodne-výrobnú spoločnosť, ktorá by bola dôveryhodným partnerom pre zákazníkov pre služby v oblasti priemyslu.

Dnes má Profex stabilný a skúsený pracovný kolektív, vlastné technické a výrobné zázemie ako aj široký okruh zákazníkov na Slovensku a v zahraničí. 

Víziou Profex Dca s.r.o. zostáva poskytovať svojim zákazníkom odborný a kvalitný servis ako aj budovať u nich dlhoročnú dôveru na základe technickej odbornosti a osobnom prístupe. Spoločnosť stavia na zodpovednom a stabilnom pracovnom kolektíve ako aj na zdravom a bezpečnom pracovnom prostredí.  

Činnosť spoločnosti je zameraná na generálne opravy a modernizácie obrábacích a tvárniacich strojov. Dodávky strojov na základe technologického zadania zákazníka. Demontáže, presuny, inštalácie, nastavenia presnosti, servis a údržbu obrábacích a tvárniacich strojov a výrobných liniek.