Geometria strojov

Meranie geometrie obrábacích strojov

Naša spoločnosť ponúka meranie geometrickej presnosti, diagnostiku, kalibráciu a nastavenie obrábacích strojov pomocou najmodernejších prístrojov od firmy RENISHAW a WYLER.
Výsledky meraní sú spracované špeciálnym softvérom s grafickým výstupom.

Typy meraní

  • Meranie priamosti, kolmosti a rovinnosti vodiacich plôch elektrickou rovnováhou
  • Meranie a diagnostika chýb obrábacích strojov laserovým interferometrom
  • Meranie presnosti a kalibrácia lineárnych a kruhových pravítok
  • Meranie geometrickej presnosti klasických obrábacích strojov, vrátane nastavenia geometrie
  • Kompletná diagnostika CNC obrábacích strojov, nastavenie geometrie a kompenzácia chýb v riadiacom systéme stroja

LASEROVÝ MERACÍ SYSTÉM XL80

Renishaw systémy laserového merania sa používajú pre komplexné hodnotenie presnosti stroja. XL-80 ponúka maximum vysokej presnosti (± 0,5 ppm ), opakovateľné a samostatné merania pomocou externe uchyteného interferometra. Systém meria lineárnu presnosť polohovania a opakovania osí porovnávaním pozícií daných strojom a reálnych hodnôt nameraných laserom. Tieto hodnoty možno prezerať, vytlačiť a zanalyzovať pomocou software. Je možné s týmto systémom zájsť ešte o krok ďalej a automaticky získané hodnoty vytlačiť do kompenzačnej tabuľky. Následne môže byť presnosť polohovania nielen overená, ale aj rýchlo a ľahko výrazne zvýšená zmenením parametrov riadiaceho systému stroja.

DIAGNOSTIKA Systémom BALLBAR

Ide o svetovo najviac akceptovaný systém hodnotenia stavu obrábacích strojov.
Zozbierané údaje sa používajú na výpočet celkových vplyvov na presnosť polohovania (kruhovitosti, kruhovej odchýlky) v súlade s medzinárodnými normami, ako je ISO 230-4.Dáta sa na pomoc a podporu diagnózy zobrazia graficky a rovnako aj v číslicovom formáte.
Pomocou software sa určí až 15 typov chýb stroja s ohodnotením ich vplyvu na celkovú presnosť polohovania. V skratke ide o systém schopný hĺbkovej diagnózy stroja s presnosťou 0,1µm.Pravidelné testovanie obrábacích strojov systémom Ballbar zaručuje presnosť súčiastok vyrobených na CNC strojoch, znižuje prestoje, zmetkovitosť a náklady na kontrolu stroja, pomáha k súladu prevádzkových parametrov stroja s normami riadenia kvality, vďaka zisteným zdrojom chýb napomáha k včasnej a správnej údržbe.
Ballbar a laser pracujú spolu pre Váš benefit.

VODOVÁHY WYLER BlueSYSTEM

Sú ideálne pre jednoduché a lacné merania rovinnosti, hlavne pri meraní geometrie strojov bez riadiaceho systému, alebo pri ustavovaní strojov, či montáži s presnosťou až 1 µm/m. BlueSYSTEM pozostáva z meracích vodováh BlueLEVEL a z vyhodnocovacieho software BlueMETER, umožňujúcich on-line hodnotenie a prezentáciu nameraných hodnôt.