GENERÁLNA OPRAVA A MODERNIZÁICA HORIZONTÁLNEJ VYVŔTAVAČKY ŠKODA W160

1. Mechanická časť

1.1 Lože

 • demontáž a očistenie
 • obnova vodiacich plôch brúsením a zaškrabaním
 • inštalácia guličkovej skrutky s planétovou prevodovkou ALFA a jej uloženie
 • dodávky a montáž nových teleskopických krytov
 • oprava zberných kanálov
 • kontrola a oprava rozvodov vzduchu a chladiacej kvapaliny
 • náter

1.2 Sane

 • demontáž, odstrojenie, očistenie
 • obnova vodiacich plôch hmotou BIPLAST, vrátane opracovania vodiacich plôch
 • a dosadacej plochy pre stojan
 • obnova klinových líšt BIPLASTOM
 • lícovanie saní na lože, zaškrabanie vodiacich plôch
 • oprava upínacích jednotiek
 • nové mazanie TRIBOTEC
 • montáž nových stieračov
 • náter

1.3 Stojan

 • opracovanie dosadacích plôch
 • inštalácia guličkovej skrutky, vrátane planétovej prevodovky ALFA a jej
 • uloženie
 • oprava závažia, jeho vedenia a uloženia
 • nové laná závažia
 • oprava prevodovky a motora pojazdu ramena a panelu
 • oprava rozvodu vzduchu
 • oprava a úpravy zábradlia, plošín, rebríka, ramena a kladiek
 • náter

1.4 Vreteno

 • kompletná demontáž vretenníka a očistenie
 • výmena ložísk a tesniacich prvkov
 • prebrúsenie vretena, výroba a inštalácia nitridovaných púzdier uloženia
 • vretena, výmena ložísk uloženia vretena
 • prebrúsenie vodiacich plôch hranola
 • obnova uloženia hranola hmotou BIPLAST, lícovanie do vretenníka
 • obnova vodiacich plôch pre stojan – nové obloženie hmotou BIPLAST
 • úprava na rektifikačné kliny, lícovanie vretenníka na stojan
 • montáž nového mazacieho systému vretenníka
 • nový rozvod vzduchu
 • nové guličkové skrutky pre výsun vretena a pinoly
 • oprava upínacích jednotiek
 • montáž nových stieračov
 • celková montáž vretenníka, vyuhlovanie so stojanom
 • náter

1.5 Otočný stôl E20

 • prebrúsenie a zaškrabanie vodiacich plôch
 • výmena ložísk a stieračov
 • prefrézovanie upínacej plochy stola
 • nové odmeriavanie otáčania a posuvu stola
 • nové elektrické rozvody a elektroprvky
 • nový náter
 • montáž a odskúšanie stola

1.6 Celková montáž stroja, oživenie a prebierky podľa protokolu ŠKODA OS 1122T

1.7 Náter – dvojlzložková olejovzdorná polyuretánová farba RAL

2. Elektrická časť:

2.1 Hlavný pohon

 • repasia existujúceho motora, resp. dodávka nového
 • regulácia – menič Simoreg

2.2 Posuny

 • nové servomotory Siemens ( osi X, Y, Z a W )
 • nové meniče Simodrive

2.3 Rozvádzač stroja

 • nový rozvádzač osadený na stojane stroja vrátane novej náplne
 • chladenie rozvádzača vrátane klimatizačnej jednotky

2.4 Elekroinštalácia po stroji

 • nová kabeláž po stroji, vrátane výmeny ochranných hadíc a svorkovníc
 • nové koncové spínače
 • nový nosič káblov
 • nové osvetlenie stroja

2.5 Ovládací panel

 • nový ovládací panel, vrátane nových prvkov a kabeláže
 • nová závesná ochranná hadica

2.6 Odmeriavanie stroja

 • os X a Y – odmeriavanie lineárnymi pravítkami Heidenhain
 • os Z a W – odmeriavanie rotačnými snímačmi

2.7 Riadiaci systém

 • CNC riadiaci systém Siemens Sinumerik 840 D
 • ručné koliesko
 • farebná zobrazovacia jednotka 15“
 • rozhranie RC232C

2.8 Tvorba a odladenie PLC programu

3. Sprievodná dokumentácia

 • dokumentácia mechanickej časti stroja ( textová, výkresová )
 • dokumentácia mazania TRIBOTEC
 • dokumentácia elektrickej časti stroja
 • dokumentácia od CNC Siemens 840 D
 • zálohovaný PLC program
 • revízna správa od elektrickej časti stroja
 • protokol geometrickej presnosti stroja

4. Montáž a odovzdanie stroja zákazníkovi