SK 25 CNC

Karusel SK25 CNC je určený pre výkonné sústruženie, vŕtanie a výrobu závitov.  systém

Základné parametre stroja:

Max. výška obrobku

1500 mm

Max. priemer obrobku

2500 mm

Priemer upínacej dosky

2400 mm

Max. priemer obvodového sústruženia

2500 mm

Max. priemer čelného sústruženia

2600 mm

Výkon hlavného elektromotora

80 kW

Rozmery d x š x v

6300x5640x6600 mm

Hmotnosť stroja

40 000 kg

Rýchlosť otáčania stola

1 do 117 st / min

Oprava mechanických častí:

 • kompletná demontáž stroja na sklade u zhotoviteľa

 • očistenie a odmastenie dielov a súčiastok

 • dodávka a montáž nových guličkových skrutiek pre posuvy zvislých suportov X,Z,U,V 4 ks

 • dodávka a montáž planétových prevodoviek pre posuvy …4 ks

 • renovácia trapézových skrutiek prestavenia priečnika + nové matice – 2 ks

 • ložiskové domčeky a držiaky pre uloženie gul. skrutiek a motorov

 • montáž ložiskových domčekov pre uchytenie skrutiek a uchytenie servomotorov s planétovými prevodovkami

 • ložiská a tesnenie pre nové uloženia guličkových skrutiek

 • prebrúsenie priečnika + vylepenie a zaškrabanie protikusov suportov

 • kontrola a oprava prevodovky náhonu otočného stola

 • zaškrabanie klzných plôch stojanov

 • renovácia šmýkadiel s opravou a úpravou vedenia šmýkadiel

 • kontrola a oprava mechanizmu spevňovania priečnika

 • oprava šnekových prevodoviek náhonov posuvových skrutiek priečnika

 • oprava klzných plôch otoče stola, zaškrabanie, prípadné vylepenie klznou hmotou Biplast

 • doplnenie otoče stola o hydrostatické uloženie

 • nový jednopotrubný mazací systém – TRIBOTEC s dávkovačmi

 • kontrola a oprava upínacích čeľustí

 • oprava ostatných mechanických častí

 • nový hlavný ovládací panel obsluhy s otočným ramenom

 • povrchová úprava stroja RAL 5010 – resp. podľa požiadavky zákazníka

 • zmontovanie stroja do celku

 • vyváženie, geometria stroja na základe u užívateľa s premeraním podľa protokolu presnosti za použitia laserových meracích prístrojov, elektronickej vodováhy, meracích mostov, indikátora

Oprava elektrickej časti:

 • Demontáž jednotlivých častí elektro na stroji

 • Tvorba projektovej elektrodokumentácie

 • Tvorba PLC programu pre riadenie stroja

 • Dodávka nového elektrorozvádzača s novými el. prvkami v rozsahu podľa projektu typ SAREL, STN EN 60 439-1

 • Prekáblovanie stroja podľa projektu

 • Riadiaci systém SINUMERIK 840 D – s digitálnym riadením – dvojkanálový ..1 ks monitorOP 010, 10,4“ ( 640 x 480 )

 • Servomotory Siemens s pohonami …. 4 ks

 • Ručné koliesko MINI HAND ….1 ks

 • Rozhranie pre daný typ riadiaceho systému

 • Lineárne snímače pre odmeriavanie zvislých súradníc Z, V …. 2 ks

 • Lineárne snímače pre odmeriavanie vodorovných súradníc X,U …..2 ks

 • Rotačný snímač pre snímanie otáčok otočného stola

 • Repas hlavného motora

 • Menič pre hlavný motor

 • Energonosiče – pozdĺžne a zvislé