Stroj WH 10 CNC Heidenhain iTNC 530 po generálnej oprave a modernizácii

Stroj je osadený riadiacim systémom Heidenhain iTNC 530 s odmeriavaním Heidenhain v 5 osiach (X, Y, Z, W a B) a novými digitálnymi pohonmi Siemens vo všetkých 5 osiach. Takto osadený stroj umožňuje súvislé riadenie v 3 osiach vrátane orientovaného stopu vretena.

Základné parametre stroja:

Priemer pracovného vretena

100 mm

Kužeľová dutina vretena

ISO 50

Vysunutie prac. vretena, os Z

970 mm

Priečne prestavenie stola, os X

1250 mm

Pozdĺžne prestavenie stola, os W

630 mm

Prestavenie vretenníka po stojane, os Y

1100 mm

Otáčky prac. vretena

16 – 1300 ot./min.

Posuv jednotlivých osí

4 – 5000 mm/min.

Rýchloposuv jednotlivých osí

7000 mm/min.

Výkon hlavného motora

22 kW

Max. hmotnosť obrobku

3000 kg

Rozmery upínacej plochy stola

1000 x 1120 mm

Hlavné výhody stroja:

 1. nové vreteno TOS Varnsdorf vrátane nového uloženia a upínania náradia.
 2. hydraulické spevňovanie otočného stola riadené CNC systémom
 3. samostatné riadenie piatimi servopohonmi Siemens a odmeriavanie Heidenahin pre všetkých 5 osí stroja (X,Y,Z,W,B)
 4. Oriental STOP vretena (pre rezanie závitov)
 5. komfortné upínanie/uvoľnenie nástroja tlačítkom umiesteným priamo na vreteníku
 6. možnosť diaľkovej diagnostiky a opráv CNC systému Heidenahin iTNC530  pripojením stroja do siete Ethernet
 7. možnosť dovybaviť stroj automatickým výmenníkom náradia na 24 ks
 8. možnosť realizácie GO výmenným spôsobom t. j. odkúpenie starého stroja WH 10 od zákazníka a postavenie stroja po GO na rovnaký základ s minimálnou dĺžkou odstávky výroby

Rozsah vykonaných prác a dodávok:

Mechanická časť:

 • prebrúsenie klzných plôch stroja
 • vyvložkovanie saní, vretenníka a otočného stola biplastom vrátane dolícovania a zaškrabania
 • nové klinové lišty, nové stierače klzných plôch
 • nová geometria stroja vrátane geometrického protokolu TOS
 • nové pracovné vreteno TOS Varnsdorf
 • nové duté vreteno TOS Varnsdorf vrátane ložísk FAG
 • nové guľôčkové skrutky KSK v osi X, Y, Z a W
 • výmena všetkých ložísk na stroji
 • nový hydraulický systém stroja (nový agregát, čerpadlá, rozvody)
 • nové hydraulické spevňovanie otočného stola
 • nové chladenie tryskami na čele vretenníka (nové čerpadlo, rozvody)
 • nové centrálne mazanie stroja TRIBOTEC so 4 okruhmi
 • nové teleskopické kryty a nosiče energie KABELSCHLEP
 • úprava a dodávka dielov pre uchytenie nových servomotorov
 • nové bezvôľové prevodovky a spojky pre servomotory
 • nové závesné laná
 • nový náter stroja
 • celková montáž stroja

Elektrická časť:

 • riadiaci systém Heidenhain iTNC 530 s ručným kolieskom
 • nový PLC program vrátane odladenia
 • 5 ks servomotorov Siemens vrátane meničov
 • lineárne odmeriavanie Heidenhain pre osi X, Y, Z a W
 • 3 ks rotačné snímače Heidenhain ROD 480 pre otáčanie stola – os B, vreteno a oriental STOP vretena
 • nový el. rozvádzač RITTAL s klimatizáciou a nový ovládací panel
 • nová kabeláž a el. prvky na stroji
 • repasia hlavného motora
 • nový menič Mentor Siemens pre hlavný motor
 • nové osvetlenie pracovného priestoru
 • Opcia: nová dotyková sonda Heidenahin TS 460 s infračerveným prenosom

Ostatné:

 • revízna správa elektro.
 • protokol presnosti TOS, meranie lineárnych pravítok laserom, meranie vretena ball-barom
 • nastavenie parametrov systému, doprava stroja, ukotvenie a oživenie u zákazníka
 • technická dokumentácia k stroju a CNC systému
 • školenie údržby v rozsahu 8 hodín
 • školenie obsluhy systému HEIDENHAIN v rozsahu 8 hodín
 • diaľková diagnostika HEIDENAHIN pri napojení stroja na ethernet sieť počas 24 mesiacov