Stroj je vhodný na využitie v kusovej a malosériovej výrobe. Konštrukcia stroja zaručuje dostatočnú tuhosť a zároveň i presnosť obrábania. Ovládanie stroja je ručné bez zvýšených nárokov na obsluhu, digitálne odmeriavanie HEIDENHAIN a nové optické otáčanie stola zaručuje požadovanú presnosť obrábania. Stroj je vybavený vretenom ISO 50 s novým uložením a novým mechanickým upínaním náradia, novým riadiacim panelom, novou elektro-kabelážou s kabel-schlepom a novou el. rozvodnou skriňou, novým centrálnym mazaním TRIBOTEC.

Základné parametre stroja:

Priemer pracovného vretena

100 mm

Kužeľ vretena

ISO 50

Priečne prestavenie stola (X)

1600 mm

Pojazd vretenníka po stojane (Y)

1200 mm

Vysunutie pracovného vretena (Z)

900 mm

Vysunutie pinoly (W)

1250 mm

Upínacia plocha stola

1250×1250 mm

Max. hmotnosť obrobku

3000 kg

Výkon hlavného elektromotora

11 kW

Rozmery d x š x v

6710x3450x3000 mm

Hmotnosť stroja

14 000 kg