Generálne opravy a modernizácie

  • generálne opravy obrábacích a tvárniacich strojov
  • generálne opravy mechanickej, elektrickej časti a hydraulickej časti
  • prestavby konvenčných strojov na CNC riadenie
  • výroba technologických liniek
  • modernizácie vretenníkov horizontálnych vyvrtávačiek

Stroje po generálnej oprave ponúkajú cenovo výhodnú alternatívu v porovnaní s novým strojom. Napríklad osadením nových alebo opravou pôvodných vodiacich plôch tuhého liatinového rámu starého stroja, je možné tento starý rám zachovať spolu s inými opravenými mechanickými časťami a inštalovať naň nové elektrické, hydraulické a riadiace časti, ktoré sú porovnateľné alebo rovnaké ako u nového stroja. Výsledkom generálnej opravy je stroj dodávaný rovnako ako stroj nový s garanciou výrobných parametrov, zárukou, so zaškolením obsluhy a údržby, uvedením do prevádzky, technologickým poradenstvom, záručným a pozáručným servisom.

  • typický rozsah Generálnej opravy a modernizácie – Horizontálna vyvrtávačka
  • typický rozsah Generálnej opravy a modernizácie – Hydraulický lis

Dodávky strojov a technológii

Dodávame použité obrábacie a tvárniace stoje, prevažne Európsky značiek na základe technologického zadania zákazníka. Dodané stroje sú dovážame prevažne z krajín západnej a severnej EÚ. Zabezpečujeme obhliadku stroja, funkčné skúšky, výrobu skúšobného kusu, vypracovanie geometrického protokolu, preverenie servisnej histórie. Realizujeme demontáž, transport, dočasné uskladnenie a opravu stroja. Následná inštalácia stroja s garanciou na presnosť a funkčnosť. Ďalej poskytujeme školenie obsluhy, kompletný pozáručný servis a náhradné diely, technologické poradenstvo.

Dodávame obrábacie a tvárniace stroje po generálnej oprave a modernizácii. U niektorých typov strojov je pre minimalizáciu odstávky stroja možné dodať stroj výmenným spôsobom, v tomto prípade Váš starý stroj odkúpime.