Uvod

ProfexDca spol s r.o.

Váš spoľahlivý partner v strojárstve

Sťahovanie strojov,
Generálne opravy,
Horizontálna vyvrtávačka,
Servis strojov,
Opravy konvenčných obrábacích strojov,
Opravy CNC a tvárniacich strojov,
Dodávky a výmeny náhradných dielov,
Nastavenie geometrickej presnosti obrábacích strojov,
Opravy výrobnej presnosti strojov,
obhliadka stroja, funkčné a technologické skúšky,
meranie geometrickej presnosti a vystavenie protokolu presnosti výrobcu stroja
preverenie servisnej histórie a dostupnosti náhradných dielov
demontáž, transport a dočasné uskladnenie
opravy a modernizácie
inštalácia stroja, garancia na presnosť a funkčnosť
školenie obsluhy, záručný a pozáručný servis, náhradné diely
technologické poradenstvo
výrobné kooperácie v rámci siete zákazníkov PROFEX
odkup použitých strojov
generálne opravy horizontálnych vyvrtávačiek, frézovacích strojov, karuselov a sústruhov
generálne opravy lisov a tvárniacich strojov
výroba technologických liniek, rovnačiek, odvíjakov
generálne opravy mechanických častí obrábacích a tvárniacich strojov
modernizácie konvenčne riadených strojov na CNC riadenie, doplnenie nových pohonov
výmeny CNC častí, riadiacich systémov a pohonov
modernizácie vretenníkov horizontálnych vyvrtávačiek na vyššie otáčky vretena
modernizácie upínania nástrojov horizontálnych vyvrtávačiek
dodávky novej dokumentácie, certifikácia, CE norma
dodávky bezpečnostných častí, príprava pre schválenie Technickou Inšpekciou SR
dodávky nového lineárneho a rotačného odmeriavania
dodávky nových vretien, vretenových kompletov a ich uloženia
dodávky nových hydraulických valcov a baranov lisov a ich uloženia
dodávky nových guličkových a trapézových skrutiek a ich uloženia
dodávky nových ozubených, remeňových a reťazových prevodov
dodávky nových hydraulických okruhov pre upínanie náradia, spevňovanie osí, radenie prevodov, vyvažovanie, atď.
dodávky nových okruhov centrálneho mazania vodiacich plôch a prevodov
dodávky nových hydrostatických okruhov osí ťažkých obrábacích strojov
Demontáž strojov, liniek a výrobných technológií
Odborná demontáž horizontálnych vyvrtávačiek, portálových fréz, lisov a ostatných nadrozmerných strojov a výrobných zariadení
Čistenie častí strojov, balenie, zámorské balenie a nakládka lodných kontajnerov
Organizácia nadrozmernej a zámorskej prepravy
Vykládka a presu strojov, liniek a výrobných technológii
Kotvenie a nivelizácia strojov a výrobných liniek
Nastavenie geometrickej presnosti obrábacích strojov
Opravy a pravidelná údržba
Bezpečnosť technických zariadení, výroba a dodávky krytovania
Revízne správy, certifikácia
Strojné brúsenie vodiacich plôch obrábacích strojov
Strojné brúsenie alebo dodávky nových piestnych valcov tvárniacich strojov
Opravy obloženia proti-kusov vodiacich plôch
Ručné zaškrabávanie, opravy vodiacich plôch a nová geometrická presnosť
Dopasovanie klinových líšt a regulácia výšky uloženia guličkovej skrutky alebo iných prevodov
Výmeny vretenových kompletov a pracovných vretien
Výmeny vretenových ložísk a tukových náplní
Prestavba konvenčných strojov na CNC riadenie s priamym náhonom
Dodávky lineárneho a kruhového odmeriavanie polohy osí
Meranie a kompenzácia presnosti polohovania pohybových osí systémom Renishaw laser XL-80
Meranie a opravy kruhovitosti CNC strojov systémom Renishaw Ball-bar